Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Originalita záverečnej práce: Ako ju dosiahnuť?

Vyhnite sa priveľkej zhode Vašej diplomovky či bakalárky. Zvoľte si vhodnú tému záverečnej práce.

Originalita záverečnej práce: Ako ju dosiahnuť?

Úvodný obsah

Čo je to záverečná práca? Originalita záverečnej práce: Ako ju dosiahnuť? 

V prvom rade si vysvetlíme, čo je to samotná záverečná práca. Záverečná práca je typ práce, ktorou študent ukončí štúdium na vysokej škole. Medzi záverečné práce radíme: bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné a habilitačné práce. Každým typom práce študent ukončí na vysokej škole iný stupeň štúdia. Pri bakalárskej práci je to bakalársky stupeň štúdia, pri diplomovej práci, študent ukončí 2. stupeň štúdia na vysokej škole tzv. magisterský stupeň štúdia a pod. Pri každom ukončenom stupni štúdia, po zoštátnicovaní a obhájení práce študent získa titul prislúchajúci ukončenému stupňu štúdia. Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia, študenti získajú titul bakalár, v skratke Bc.. Po ukončení 2. stupňa štúdia (magisterského štúdia), študenti získajú titul magister (Mgr)., prípadne titul inžinier, v skratke Ing., záleží, ale od typu školy, ktorú študent momentálne študuje. Ak študuje študent technický smer, prípadne prírodné vedy, získa titul inžinier. Platí to napr. pre stavebné, strojárske vysoké školy a pod.. Naopak titul magister získa študent, ktorý študuje učiteľstvo, humanitné vedy. Spadajú tam najmä študenti pedagogických fakúlt, ekonomických univerzít atď. Každá univerzita má rovnaký typ záverečnej práce. Líšia sa od seba väčšinou len na základe štýlu písania práce, prípadne svojou stanovenou smernicou určenou pre písanie záverečnej práce.

Nižšie si teraz rozoberieme, v čom všetkom sa môžu záverečné práce líšiť. Rozoberieme si rozdiel medzi bakalárskoudiplomovou záverečnou prácou.

 

Diplomová práca je zameraná na vedecký výskum, teda je potrebné v rámci praktickej časti diplomovej práce sa zamerať na výskum, zatiaľ čo pri bakalárskej práci, môže ísť iba napr. o teoretické poznatky, prípadne sa môže študent zamerať na prieskum, ktorý by vypracoval v rámci analytickej časti práce. Pri diplomovej záverečnej práci, je práve praktická (výskumná) časť považovaná za rozhodujúcu.

 

Prečo my považujeme výskumnú časť diplomovej práce za dôležitú? Pretože, práve ňou si študenti overujú význam určených výskumných otázok a následne výskumných hypotéz. Na základe nej študenti vedia vyhodnotiť hypotézy a navrhnúť riešenia na zlepšenie danej situácie, stavu. Môžeme povedať, že v rámci diplomovky študenti preukazujú nadanie osobitného tvorivého prístupu pri riešení problému, aby tak následne mohli dospieť k danému výsledku. Na druhej strane bakalárskou záverečnou prácou sa u študenta overuje to ako študent vie pracovať s informačnými zdrojmi ako ich vie zhromažďovať a následne interpretovať. Čo sa týka rozdielu v rozsahu práce, v diplomovej záverečnej práci sa rozsah pohybuje v rozmedzí od 50 do 70 normostrán, čo predstavuje 90 000 až 126 000 znakov vrátane medzier. Pri bakalárskej práci sa rozsah pohybuje v rozmedzí od 25 do 50 normostrán. Ostatné časti záverečnej práce ako obal, titulný list, poďakovanie, čestné prehlásenie, abstrakt, obsah, úvod, jadro, záver, zoznam použitej literatúry sú povinné (predpísané) časti, ktoré musia obsahovať ako diplomové, tak aj bakalárske záverečné práce.

 

Čo, ale so zhodou v záverečnej práci? Ako sa jej vyhnúť? Čo odporúčame?

Pri každom type záverečnej práce je povolená určitá zhoda v práci. Záleží to, ale od témy práce, ktorú študent práve vypracováva. Ak študenti študujú napr. právo, kde sa využíva množstvo zákonov, paragrafov je povolená vyššia zhoda ako u študentov, ktorí študujú napr. ekonómiu. Záleží tiež od témy záverečnej práce. Téma, ktorá je dosť omieľaná a nie je pre ňu množstvo kníh, je pravdepodobné, že zhoda bude v tomto prípade vyššia ako pri inej téme, ktorú spracováva iný študent. Ak, ale zákony, paragrafy a iné texty, ktoré sú veľmi omieľané označia študenti ako citáciu, prípadne ich správne pre parafrázujú, potom určite nebudú mať problém takúto záverečnú prácu s vyššou zhodou obhájiť. 

Odporúčame text aj dvakrát pre parafrázovať, aby ste sa tak vyhli priveľkej zhode Vašej diplomovky či bakalárky.  Zároveň si zvoľte vhodnú tému záverečnej práce.

Ak Vás tento rok čaká náročné písanie záverečnej práce, tak dbajte na to, aby spĺňala všetky požadované kritériá a tiež, nech je dostatočne originálna. V súčasnosti totiž viac ako kedykoľvek predtým platí, že čím originálnejšia diplomovka či bakalárka, tým väčšia šanca na jej úspešné obhájenie.

 

Čo všetko teda musíte urobiť pre to, aby bola Vaša záverečná práca originálom?

Centrálna kontrola záverečných prác

Kto si nedá pozor na to, aby bola jeho záverečná práca dostatočne originálna, čelí zbytočne dvojnásobnému stresu. Raz pri jej tvorbe a druhýkrát pri obhajobe. Každá práca musí totiž prejsť nielen kontrolou Vášho školiteľa, aj aj kontrolou originality v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác. A práve to rozhodne, či sa Vaša práca nebude priveľmi zhodovať s inou, už existujúcou prácou, ktorá sa v registri nachádza. Je vôbec možné sa tomuto zbytočnému dvojitému stresu vyhnúť?

Vyvarujte sa zhody Vašej diplomovky

Systém je nastavený nasledovne: Každá vysoká škola odosiela záverečné práce do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP), ktorý na Slovensku funguje od roku 2011. Sú v ňom teda archivované všetky záverečné práce, ktoré sa od toho dátumu odovzdali. Aj Vaša diplomovka alebo bakalárka bude porovnávaná s inými prácami, aby sa zistilo, či nejde o plagiát. Kto si myslí, že CRZP oklame, a veru sa takí mudrlanti nájdu, musí rátať s tým, že systém pracuje na základe algoritmov, ktoré dosť dôsledne a presne dokážu odhaliť okopírované texty.

Možno Vás upokojí, že ak by sa aj Vaša práca priveľmi zhodovala s inou, to ešte nemusí znamenať nič strašné. Celý  výstup zo systému ANTIPLAG je stále len akousi pomôckou pre školiteľa či komisiu, aby zvýšili pozornosť.

Kontrolu originality je teda dobré chápať ako účinnú prevenciu, aby nikomu ani len nenapadlo kopírovať už existujúce záverečné práce. Študenti sú tak nútení a motivovaní pracovať samostatne. Pravdaže, pomoc s podkladmi či iné rady sú vítané.

Záverečné práce na podobnú tému

Možno si poviete: „Ako sa vôbec dá vymyslieť niečo celkom nové v záplave toľkých prác? Istej zhode sa jednoducho vyhnúť nedá!“ Áno, presne tak, s určitým stupňom zhody sa ráta, ale keďže už na začiatku Vašej práce viete, že bude porovnávaná s inými textami, snažte sa voliť jedinečnú tému, takú, ktorá nie je spracovávaná príliš často, respektíve poskytuje ešte priestor na nové postupy či pohľady. To ovplyvniť istotne môžete, a tak si odsledujte Vašu tému, aj to, aká obľúbená je hneď v úvode tvorby diplomovky. Zhoda prác sa zvyšuje aj používaním rovnakých zdrojov a citácií, takže dajte na rady školiteľa, ktorý by mal vedieť objektívne zhodnotiť, kedy zhoda našla iba rovnaké citácie a kedy ide o plagiát celej práce. Nižšie sme Vám spísali pár stránok pre inšpiráciu, z ktorých môžete čerpať pri písaní záverečnej práce, ale stále nesmiete zabúdať na správne parafrázovanie a citovanie, aby ste tak dospeli k čo najnižšej akceptovateľnej zhode:

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa zhody, ale aj iných tém vrámci diplomoviek či bakalárok, pokojne sa nás pýtajte. Radi poradíme a pomôžeme.

 

 

Nechce sa Vám písať záverečná práca?

Radi Vám s tým pomôžeme

Nezáväzná objednávka

Podobné články na blogu

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy
26.05.2022

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy

V dnešnom článku sme si pre vás pripravili množstvo zaujímavých tipov na témy bakalárskej práce z odboru informatika. Ak chcete trochu vyst…

Čítať viac
Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu
19.05.2022

Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu

Ak patríte medzi študentov psychológie, koncom druhého ročníka bakalárskeho štúdia vás bude čakať rozhodovanie pri výbere t…

Čítať viac
Bakalárska práca o sociálnej práci
12.05.2022

Bakalárska práca o sociálnej práci

Študujete sociálnu prácu na vysokej škole a prišli ste do štádia, kedy si máte vybrať tému vašej bakalárky? Toto…

Čítať viac