Prihlásiť

Vzor bakalárskej práce - ako má bakalárka vyzerať?

Práce na bakalárkach či diplomovkách sú rozbehnuté na plné obrátky. Nečudo, čas ich odovzdávania sa nezadržateľne blíži. Ak ste však stále na pochybách, ako by mala bakalárska práca vyzerať, prinášame vám vecný návod, aby ste na nič nezabudli.

Vzor bakalárskej práce - ako má bakalárka vyzerať?

Odkiaľ začať?

Keďže je bakalárska práca zvyčajne prvou vážnejšou prácou študentov vysokej školy, trochu sa s ňou vytrápia. Najmä so všetkými formálnymi náležitosťami, ako je splneniepožadovaného rozsahu či dodržanie štruktúry práce.

Ako teda na to, aby ste bakalárku zvládli napísať správne a v relatívnom pokoji? V prvom rade, ak ste s jej tvorbou nezačali, už to viac neodkladajte...

Jadro

Ak sa domnievate,že začať by ste mali od úvodu, ste na omyle. Úvod, záver, abstrakt, predhovor, titulný list aj ďalšie úvodné či zhrňujúce veci by ste totiž mali písať v samom závere bakalárky. Začínať by sa malo jadrom, ktoré je tvorené teoretickou časťou a po nej nasleduje časť praktická (ak ju teda vaša bakalárka obsahuje). Úpne na začiatku si však volíme tému.

Časti bakalárskej práce

Bakalárku tvorí:

- obal, titulná strana, abstrakt (v slovenskom a jednom cudzom jazyku), predhovor, obsah, zoznam tabuliek a grafov

- úvod

- jadro, ktoré tvoria jednotlivé kapitoly i podkapitoly

- vyhodnotenia a odporúčania pre prax, záver, zoznam bibliografických odkazov, prílohy

Trošku detailnejšie o jednotlivých častiach...

Anotácia

Výstižná charakteristika bakalárskej práce, jej výsledkov. Anotácia by nemala prekročiť rozsah jednej strany.

Abstrakt

Na rozdiel od anotácie sa tu kladie dôraz na objektivitu, je to teda objektívny opis bakalárskej práce. Píše sa v slovenskom a inom, najčastejšie anglickom jazyku.

Predhovor

Nie je povinnou súčasťou bakalárky, napriek tomu je fajn, keď v práci je. 

Záver bakalárskej práce

Obsahuje závery, sumarizáciu vašich zistení, taktiež vlastný prínos, váš pohľad  či názor na skúmanú problematiku. Do záveru možno zakomponovať aj vaše návrhy pre prax.

Úprava bakalárskej práce

Bakalárska práca sa zvykne písať v autorskom pluráli (1. osoba množného čísla) v minulom čase, typ písma je Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.

Rozsah bakalárskej práce

Pohybuje sa od 30 do 40 normostrán v závislosti od príslušnej univerzity.

Obsah bakalárskej práce

Základom dobrej bakalárky je jasná definícia cieľa, resp. dôvod, prečo je práca napísaná. Určenie zrozumiteľného cieľa patrí k nevyhnutným predpokladom pre úspešné vypracovanie bakalárskej práce. Musíme skrátka presne pomenovať,  čo chceme prácou dosiahnuť.

Cieľom bakalárskej práce by mala byť predovšetkým aplikácia teoretických poznatkov do praxe.

Tak vám držíme prsty, aby ste jej cieľ naplnili a úspešne vašu bakalárku obhájili. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok či pochybností sa na nás obráťte, radi pomôžeme.

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac