Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Ako na citácie a parafrázy v diplomovej práci?

Ako na citácie a parafrázy v diplomovej práci?

Úvodný obsah

Riešite aktuálne bakalárku či diplomovku? V tom prípade sa zrejme trápite, pravdaže okrem množstva iných ťažkostí, aj s parafrázovaním a citáciami. Tie sú totiž nevyhnutnou súčasťou každej záverečnej práce a povedzme si narovinu, väčšina študentov netuší, čo s tým.

Mnohí preto robia chyby, keď dôjde na citovanie alebo parafrázy. Našťastie, sme tu my a všetko podstatné o citovaní i parafrázach sa vďaka nám dozviete... Prípadne sa na nás obráťte aj s adresnejšou žiadosťou o pomoc, ochotne vám poradíme, aj čo sa iných vecí v diplomovke či bakalárke týka.

 

Dôveryhodná diplomovka

Správne uvedenie citovaných textov a parafrázovaných častí obsahov je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú  dôveryhodnosť celej vašej záverečnej práce. No vážne, bez nich to skrátka nejde a navyše ich musíte uvádzať tak, aby ste náhodou niekoho nekopírovali, teda musíte dodržať aj autorský zákon, tj. ochranu duševného vlastníctva tých, ktorých obsah preberáte. Preberanie informácií bez uvedenia zdroja je považované za plagiátorstvo až trestný čin. Uvádzanie zdrojov, z ktorých pri tvorbe práce čerpáme, je navyše  spôsobom, aby si aj čitateľ mohol spomenuté fakty overiť či detailnejšie naštudovať.

 

Čo je to citácia a čo zasa parafráza v bakalárke?

Citácia alebo citovanie je skrátené označenie citovaného zdroja (dokumentu). Slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente. Tento záznam je potom položkou v zozname bibliografických odkazov.

Citát je taký text, ktorý sme doslovne prevzali z nejakého dokumentu, resp. informačného zdroja. Citát sa na rozdiel od parafrázy uvádza v úvodzovkách.

Parafráza je voľné spracovanie cudzej myšlienky v našej bakalárskej práci. Väčšinou obsahuje abstrahovanie. Parafrázujeme napríklad nekvalifikované preklady cudzojazyčnej literatúry, ktorú používame vo svojich prácach.

Základný rozdiel medzi citáciou a parafrázou v diplomovke je ten, že citácia je text doslovne prevzatý, musí byť  teda ohraničená úvodzovkami a mala by v prípade tlačovín odkazovať na konkrétnu stranu, kým parafráza je preformulovaný obsah parafrázovaného textu, nie je v úvodzovkách a ani sa neodvoláva na presnú stranu, ale len na autora a dielo.

 

3 základné techniky citovania v diplomovej práci

  • Technika priebežných poznámok pod čiarou - spočíva v tom, že za citovaným alebo parafrázovaným textom sa uvedie cez horný index číslo a na konci strany je k danému číslu priradený zdroj.

  • Technika číselných odkazov – tu ide zasa o to, že za citovanými časťami umiestňujeme číselný odkaz (najlepšie v podobe horného indexu, v zátvorke, ideálne v hranatej). Nevýhodou je, že čitateľ nemá na prvý pohľad vôbec predstavu o tom, kto je autor a z ktorého roka zdroj pochádza.

  • Technika prvého údaja a dátumu - je vhodná aj pre internetové texty. Spočíva v tom, že za citátom zakončeným úvodzovkami sa do zátvorky vsunie priezvisko autora (ak je autor neznámy, tak začiatočné slová názvu práce a tri bodky), rok vydania a číslo citovanej strany. Pokiaľ ide o parafrázu, číslo strany sa neuvádza. Ak spomíname viaceré diela jedného autora vydané v rovnakom roku, tak za rokom pridávame malé písmeno a, b, c... a v zozname bibliografických odkazov vašej diplomovej práce to musí byť potom taktiež správne priradené.

 

A čo je to ten zoznam bibliografických odkazov?

Zoznam použitej literatúry, inak nazývaný zoznam bibliografických odkazov predstavuje súpis použitej literatúry. Jedná sa o spísanie celého zoznamu literatúry, ktorú študent využil pri písaní, či už bakalárskej, diplomovej, rigoróznej alebo inej obdobne záverečnej práce. V zozname použitej literatúry študent uvedie všetky zdroje, z ktorých danú odbornú literatúru čerpal. Medzi takéto zdroje zaraďujeme internetové zdroje, knižné zdroje (učebnice, monografie), časopisy, kapitoly z kníh, normy, vedecko-kvalifikačné práce, zákony a iné. Zoznam použitej literatúry má taktiež ako ostatné hlavné časti práce, presne určené pravidlo verzie zápisu.

 

Internet ako zdroj záverečnej práce

Práve internetové zdroje, v súčasnosti také rozšírené, sú častým kameňom úrazu. Pri ich citovaní sa totiž mnohí dopúšťame zásadných chýb. Nie je preto ničím neobvyklým, keď  niekto ako zdroj uvedie iba „internet“, čo je rovnaký nezmysel, akoby povedal len „časopis“. Podobne neurčito znie ako zdroj informácií aj „Google“. Google je predsa vyhľadávač zdrojov, nie zdroj záverečnej práce samotný.

Na to teda veľký pozor!

 

 

Nechce sa Vám písať diplomová práca ?

Radi Vám s tým pomôžeme

Nezáväzná objednávka

Podobné články na blogu

Poďakovanie v bakalárskej práci: Môžete ho vynechať?
27.12.2021

Poďakovanie v bakalárskej práci: Môžete ho vynechať?

Poďakovanie v bakalárskej práci je kapitola, ktorá nie je povinná, no študenti ju aj napriek tomu často spracujú veľmi zle. Buď poďakovanie úplne…

Čítať viac
Bakalárska práca: Mala by vás desiť kontrola originality?
17.12.2021

Bakalárska práca: Mala by vás desiť kontrola originality?

Kontrola originality bakalárskej práce je pojem, ktorý desí mnohých študentov. Je to naozaj taký strašiak, ktorého by ste sa mali pri p…

Čítať viac
Optimálna cena za spracovanie podkladov bakalárskej práce
13.12.2021

Optimálna cena za spracovanie podkladov bakalárskej práce

Cena za spracovanie podkladov z bakalárskej práci je veľmi variabilný údaj a závisí od rôznych premenných. V nasledujúcom článku v…

Čítať viac