Prihlásiť

Toto nesmie chýbať vo vzorovej dizertačnej práci

Prečítajte si, čo by mala obsahovať vaša dizertačná práca.

Toto nesmie chýbať vo vzorovej dizertačnej práci

Dizertácia, to už nie je len nejaká trápna diplomovka, bakalárka, alebo rigorózna práca. Dizertačka je rozsiahla vedecká rozprava, ktorá má dokázať, že ste skutočný vedec a nie len obyčajný vysokoškolák. Čo všetko by mala obsahovať, aby ste si so cťou mohli prevziať váš doktorát?

Vedecké publikácie... VAŠE vedecké publikácie

Doktorandské štúdium trvá štyri až šesť rokov v závislosti od odboru, ktorý študujete. Počas týchto štyroch rokov od vás kolegovia (už to nie sú vyučujúci, už sú to kolegovia, pretože pracujete ako zamestnanec fakulty a katedry) vyžadujú pravidelné vedecké publikácie v odborných časopisoch.  

 

Odberné články na danú tému však nie sú všetkým, veľmi dôležité sú aj vaše reakcie na náhle zmeny a implementácia týchto zmien vo vašej práci. Prácu píšte minimálne 4 roky a mala by opisovať nejaký aktuálny problém alebo výskum. Preto sa závery môžu každý rok meniť a celkové výsledky môžete publikovať až úplne na konci.

Vedomosti

Množstvo ľudí si myslí, že pri obhajobe dizertačnej práce už ich nikto skúšať nebude. AK však nepoznáte niektoré základné analógie, komisia na to hneď príde a vaša reputácia pôjde dole rovnakou rýchlosťou, ako výsledok vašej obhajoby.

Keď už niekto žiada o udelenie doktorského titulu, mal by byť v danom odbore doma a mať znalosti vo svojej špecializácií. To znamená, že o svojej práci musí vedieť viac než komisia, ktorá dozerá na obhajobu. V opačnom prípade tam nemáte čo hľadať.

A čo vynechať?

Do dizertačnej práce nepatria opisy všeobecne známych tém. Nikoho nezaujíma, aký je rozdiel medzi ekonomikou a ekonómiou alebo aká je definícia fotosyntézy. Zamerajte sa len na zložité vedecké formulácie a ukážte, že ste hodní stať sa doktorom. Vaša vedecká kariéra tak razom dostane nový rozmer.

Podobné články na blogu

Neviete, ako začať písať diplomovú prácu?
12.04.2019

Neviete, ako začať písať diplomovú prácu?

Diplomová práca si podobne ako iné zadania vyžaduje obrovskú dávku času a energie. Ako aj pri iných úlohách je najzložitejšia ú…

Čítať viac
Aké mimoškolské aktivity vám môžu pomôcť?
28.03.2019

Aké mimoškolské aktivity vám môžu pomôcť?

Trávenie voľného času mimo školy nemusí byť nutne v klube alebo v pivárni, či na izbe u spolužiakov. Pokojne môžete čas na vysokej škole využiť aj…

Čítať viac
Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac