Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Seriál: Ako písať diplomovú prácu I.

Do kategórie vedecko-kvalifikačným prác zaraďujeme záverečnú prácu pre štúdium druhého stupňa vysokoškolského štúdia (inžinierske alebo magisterské štúdium), nazývanú ako diplomová práca. Účelom diplomovej práce je overenie teórie a odbornej terminológie magisterského...

Seriál: Ako písať diplomovú prácu I.

Do kategórie vedecko-kvalifikačným prác zaraďujeme záverečnú prácu pre štúdium druhého stupňa vysokoškolského štúdia (inžinierske alebo magisterské štúdium), nazývanú ako diplomová práca. Účelom diplomovej práce je overenie teórie a odbornej terminológie magisterského študijného programu, takisto overenie základných vedeckých metód, úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a znalostí, ktoré študent nadobudol počas štúdia príslušného magisterského programu. Študent vypracovaním diplomovej práce preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce, a to z obsahovej a formálnej stránky. Diplomovej práce predchádza bakalárska práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia.

Formálna úprava diplomovej práce

Keďže sa jedná o dôležitú vedecko-kvalifikačnú prácu zodpovedajúcu úrovni dosiahnutého vzdelania študenta je nutné vyhýbať sa ozdobným písmám, gramatickým a štylistickým chybám, dôraz sa kladie aj na dodržiavanie interpunkcie a diakritiky, a to v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. V rámci formálnej úpravy diplomovej práce je ako predpísaný štýl písma uvádzaný ,, Times New Roman´´. Formát diplomovej práce je A4 vo vertikálnej polohe, dbáme na to, aby papier bol biely, hladký a nepriehľadný, vyhýbame sa farebným papierom.
Veľkosť písma je vyjadrená v bodoch, pričom normálny text je vo veľkosti 12 bodov s riadkovaním 1,5. Odlišné číslovanie je pri uvádzaní názvov kapitol a podkapitol – názvy kapitol sú 14 bodové s veľkými písmenami, názvy podkapitol sú 12 bodové s veľkými písmenami a názvy podkapitol sú rovnako 12 bodové, ale s malými písmenami. Poznámky pod čiarou sa píšu spravidla v 9 bodovej veľkosti Samotné číslovanie častí, kapitol, podkapitol sa riadi medzinárodnou normou ISO 2145. Štandardné nastavenie okrajoch pri diplomovej práce je spravidla nasledovné: 2,5 cm od hornej strany listu (horný); 2,5 cm od dolnej strany listu (dolný); 3,5 cm od ľavej strany listu (ľavý); 2 cm od pravej strany listu (pravý). Uvedený rozpis použitia veľkosti okrajov sa môže v závislosti od vysokej školy líšiť.

Rozsah diplomovej práce je v rozmedzí od 45 strán do maximálnym 60 strán. Štruktúru diplomovej práce tvorí:

 • Obal,
 • Titulný list
 • Protokol o zadaní záverečnej práce,
 • Poďakovanie (nepovinné)
 • Čestné vyhlásenie,
 • Abstrakt – v slovenskom aj v anglickom jazyku,
 • Predhovor,
 • Obsah,
 • Zoznam tabuliek (nepovinné)
 • Zoznam použitých skratiek,
 • Zoznam ilustrácií (ak sa v práci nachádzajú),
 • Slovník s výkladom termínov (ak je to vzhľadom na obsah práce nevyhnutné),
 • Úvod,
 • Hlavná časť práce (jadro),
 • Záver,
 • Resumé (nepovinné),
 • Zoznam použitej literatúry,
 • Prílohy.

 

Je však nutné uvedomiť si, že celkový počet strán nie je totožný s rozsahom práce, nakoľko do rozsahu práce sa započítava úvod, hlavný text, resp. jadro, záver, zoznam použitej literatúry, citácie a poznámky pod čiarou. Normalizovaná strana (tzv. normostrana) má spravidla 30 riadkov so 60 údermi v rámci jedného riadku, jedná sa približne o 1 800 znakov.

 

Nebaví Vás písať diplomovú prácu?

Potrebujete pomôcť s podkladmi pre diplomovku? Pomôžeme Vám s prípravou kvalitných podkladov.

Podklady pre diplomové práce

Podobné články na blogu

Poďakovanie v bakalárskej práci: Môžete ho vynechať?
27.12.2021

Poďakovanie v bakalárskej práci: Môžete ho vynechať?

Poďakovanie v bakalárskej práci je kapitola, ktorá nie je povinná, no študenti ju aj napriek tomu často spracujú veľmi zle. Buď poďakovanie úplne…

Čítať viac
Bakalárska práca: Mala by vás desiť kontrola originality?
17.12.2021

Bakalárska práca: Mala by vás desiť kontrola originality?

Kontrola originality bakalárskej práce je pojem, ktorý desí mnohých študentov. Je to naozaj taký strašiak, ktorého by ste sa mali pri p…

Čítať viac
Optimálna cena za spracovanie podkladov bakalárskej práce
13.12.2021

Optimálna cena za spracovanie podkladov bakalárskej práce

Cena za spracovanie podkladov z bakalárskej práci je veľmi variabilný údaj a závisí od rôznych premenných. V nasledujúcom článku v…

Čítať viac