Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Seriál: Ako písať diplomovú prácu I.

Do kategórie vedecko-kvalifikačným prác zaraďujeme záverečnú prácu pre štúdium druhého stupňa vysokoškolského štúdia (inžinierske alebo magisterské štúdium), nazývanú ako diplomová práca. Účelom diplomovej práce je overenie teórie a odbornej terminológie magisterského...

Seriál: Ako písať diplomovú prácu I.

Do kategórie vedecko-kvalifikačným prác zaraďujeme záverečnú prácu pre štúdium druhého stupňa vysokoškolského štúdia (inžinierske alebo magisterské štúdium), nazývanú ako diplomová práca. Účelom diplomovej práce je overenie teórie a odbornej terminológie magisterského študijného programu, takisto overenie základných vedeckých metód, úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a znalostí, ktoré študent nadobudol počas štúdia príslušného magisterského programu. Študent vypracovaním diplomovej práce preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce, a to z obsahovej a formálnej stránky. Diplomovej práce predchádza bakalárska práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia.

Formálna úprava diplomovej práce

Keďže sa jedná o dôležitú vedecko-kvalifikačnú prácu zodpovedajúcu úrovni dosiahnutého vzdelania študenta je nutné vyhýbať sa ozdobným písmám, gramatickým a štylistickým chybám, dôraz sa kladie aj na dodržiavanie interpunkcie a diakritiky, a to v súlade s pravidlami slovenského pravopisu. V rámci formálnej úpravy diplomovej práce je ako predpísaný štýl písma uvádzaný ,, Times New Roman´´. Formát diplomovej práce je A4 vo vertikálnej polohe, dbáme na to, aby papier bol biely, hladký a nepriehľadný, vyhýbame sa farebným papierom.
Veľkosť písma je vyjadrená v bodoch, pričom normálny text je vo veľkosti 12 bodov s riadkovaním 1,5. Odlišné číslovanie je pri uvádzaní názvov kapitol a podkapitol – názvy kapitol sú 14 bodové s veľkými písmenami, názvy podkapitol sú 12 bodové s veľkými písmenami a názvy podkapitol sú rovnako 12 bodové, ale s malými písmenami. Poznámky pod čiarou sa píšu spravidla v 9 bodovej veľkosti Samotné číslovanie častí, kapitol, podkapitol sa riadi medzinárodnou normou ISO 2145. Štandardné nastavenie okrajoch pri diplomovej práce je spravidla nasledovné: 2,5 cm od hornej strany listu (horný); 2,5 cm od dolnej strany listu (dolný); 3,5 cm od ľavej strany listu (ľavý); 2 cm od pravej strany listu (pravý). Uvedený rozpis použitia veľkosti okrajov sa môže v závislosti od vysokej školy líšiť.

Rozsah diplomovej práce je v rozmedzí od 45 strán do maximálnym 60 strán. Štruktúru diplomovej práce tvorí:

 • Obal,
 • Titulný list
 • Protokol o zadaní záverečnej práce,
 • Poďakovanie (nepovinné)
 • Čestné vyhlásenie,
 • Abstrakt – v slovenskom aj v anglickom jazyku,
 • Predhovor,
 • Obsah,
 • Zoznam tabuliek (nepovinné)
 • Zoznam použitých skratiek,
 • Zoznam ilustrácií (ak sa v práci nachádzajú),
 • Slovník s výkladom termínov (ak je to vzhľadom na obsah práce nevyhnutné),
 • Úvod,
 • Hlavná časť práce (jadro),
 • Záver,
 • Resumé (nepovinné),
 • Zoznam použitej literatúry,
 • Prílohy.

 

Je však nutné uvedomiť si, že celkový počet strán nie je totožný s rozsahom práce, nakoľko do rozsahu práce sa započítava úvod, hlavný text, resp. jadro, záver, zoznam použitej literatúry, citácie a poznámky pod čiarou. Normalizovaná strana (tzv. normostrana) má spravidla 30 riadkov so 60 údermi v rámci jedného riadku, jedná sa približne o 1 800 znakov.

 

Nebaví Vás písať diplomovú prácu?

Potrebujete pomôcť s podkladmi pre diplomovku? Pomôžeme Vám s prípravou kvalitných podkladov.

Podklady pre diplomové práce

Podobné články na blogu

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy
26.05.2022

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy

V dnešnom článku sme si pre vás pripravili množstvo zaujímavých tipov na témy bakalárskej práce z odboru informatika. Ak chcete trochu vyst…

Čítať viac
Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu
19.05.2022

Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu

Ak patríte medzi študentov psychológie, koncom druhého ročníka bakalárskeho štúdia vás bude čakať rozhodovanie pri výbere t…

Čítať viac
Bakalárska práca o sociálnej práci
12.05.2022

Bakalárska práca o sociálnej práci

Študujete sociálnu prácu na vysokej škole a prišli ste do štádia, kedy si máte vybrať tému vašej bakalárky? Toto…

Čítať viac