Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Predhovor a úvod v diplomovej práci

Predhovor a úvod v diplomovej práci

Každá záverečná práca má presne danú štruktúru, ktorú rozhodne nemeňte. Inak môžete o jej úspešnej obhajobe iba snívať. Čím teda každá bakalárka začína? No predsa úvodom, niekedy dokonca aj predhovorom.

Čo sa má nachádzať v predhovore a čo zasa v úvode? Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Poznáte dôležité záchytné body úvodu či predhovoru? Ak nie, nič to. My vám poradíme, a nielen s tým. Pokojne sa na nás obráťte aj s inými ťažkosťami spojenými s písaním záverečných či iných prác.

 

Kedy písať predhovor a úvod?

Možno ste si pomysleli, čo je to za otázku, veď keď sa predhovor a úvod nachádza na začiatku záverečnej práce, tak sa má písať ešte predtým, ako začnete s písaním hlavnej časti práce. No nie je to tak. Úvod a predhovor by sa mal písať až na záver, po vypracovaní jadra práce, a teda keď už poznáte presnú štruktúru a obsah jednotlivých častí práce. A to preto, aby ste vedeli prostredníctvom predhovoru a úvodu uviesť čitateľa do toho, čím sa vo vašej práci budete zaoberať.

Predhovor v diplomovej práci

Aj keď patrí predhovor v bakalárskej práci k nepovinným častiam, v diplomovej práci ide o povinnú časť. Vďaka dobre napísanému predhovoru môžete pri posudku aj obhajobe získať cenné body navyše, ale pozor na jeho formu, rozsah aj obsah. Predhovor sa štandardne píše na jednu normostranu. Zvykne byť označovaný aj ako menší úvod k záverečnej práci, preto si ho zvyknú študenti často mýliť s úvodom. Cieľom predhovoru však nie je odborná charakteristika témy, ani rozpisovanie sa o jednotlivých kapitolách danej práce. Skôr v ňom ide o objasnenie pohnútok, ktoré Vás viedli k voľbe danej témy či spomenutie iných zaujímavých okolností súvisiacich s Vašou záverečnou prácou.

Príklad:

Túto tému bakalárskej práce som si vybrala preto, lebo ma počas môjho štúdia veľmi zaujali prednášky psychomorickej terapie, kde som sa dozvedela mnoho užitočných informácií o význame pohybu pre človeka. Mojím cieľom bolo popísať preventívny význam týchto cvičení. Poukázať na to, že tieto cvičenia nepodporujú len fyzickú stránku dieťaťa, ale tým, že je na hodinách prítomný rodič a viacero detí, ide aj o podporu emocionálnej, psychickej, sociálnej aj osobnostnej stránky.“

V predhovore nezabudnite aj na poďakovanie za podporu a pomoc pri písaní vašej práce. Poďakovať sa môžete školiteľovi práce, konzultantovi, odborným asistentom, organizáciám alebo rodine.

Príklad:

„Zároveň sa chcem touto cestou poďakovať vedúcej mojej diplomovej práce (uviesť meno), za jej odborné vedenie, metodickú pomoc, cenné rady, pripomienky a za podporu, ktorú mi venovala pri vypracovaní tejto práce. Taktiež sa chcem poďakovať vedeniu a klientom centra (názov centra) za umožnenie realizovania praxe, potrebnej pre spracovanie praktickej časti práce.“

Píše sa na samostatnú stranu, ktorá sa nečísluje, no započítava sa do počtu strán. Rozsah predhovoru je maximálne 1 strana.

Úvod bakalárskej práce

Teoretická časť každej záverečnej práce, a teda aj bakalárskej, začína práve úvodom. Úvod už povinný je, takže si dajte záležať. Čo všetko by mal obsahovať?

V prvom rade vysvetlite, akú tému ste si zvolili pre spracovanie Vašej bakalárky a tiež čo Vás k tomu viedlo. V krátkosti popíšte, čomu sa budete v jednotlivých kapitolách a podkapitolách venovať. V úvode bakalárky môžete spomenúť aj bibliografické zdroje, z ktorých ste pri tvorbe práce čerpali a ktoré tvorili základ pre spracovanie teoretickej časti bakalárky. V prípade, že Vaša bakalárka obsahuje aj praktickú časť, v úvode popíšte, čo je predmetom a cieľom Vášho skúmania a tiež, akou formou budete váš výskum realizovať.

Najdôležitejšie je však stručne a jasne vysvetliť, aký je hlavný cieľ bakalárskej práce a tiež spomenúť jej čiastkové ciele, ktorých splnenie je predpokladom na dosiahnutie hlavného cieľa.

Príklad:

„Hlavným cieľom diplomovej práce je poukázať na význam preventívnych psychomotorických cvičení u detí v predškolskom období. Podstatou je vyzdvihnúť ich pozitívne vlastnosti na podporu koordinácie pohybových schopností, správneho držania tela, ale aj na oblasti emocionálneho, sociálneho či kognitívneho vývinu.

Práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť obsahuje dve kapitoly, ktoré sa zaoberajú predovšetkým vymedzením pojmov...

V druhej kapitole sa zameriame na vymedzenie pojmu liečebná pedagogika, popísanie úloh liečebného pedagóga a na zameranie preventívneho programu v rámci liečebnej pedagogiky. Uvedieme si aj rozdelenie preventívnych programov. Tiež si predstavíme psychomotorickú terapiu, jej využitie, techniky a pomôcky.  

V praktickej časti si popíšeme ilustrované psychomotorické cvičenia realizované formou gymnastických aktivít...“

 

Úvod sa píše na 1-2 normostrany a tie sa nečíslujú. Rozhodne nebude správne zbytočne rozpisovať úvod na viac strán a uvádzať doň informácie, ktoré patria už do jednotlivých kapitol, aby sa jednotlivé informácie neopakovali viac krát. To by vám mohli vyučujúci pri hodnotení vašej práce vyčítať. 

Ešte praktická rada na záver: Úvod píšte rovnako ako predhovor až na záver, po vypracovaní hlavnej časti práce. Jeho písanie tak bude pre vás jednoduchšie.

 

Nechce sa Vám písať záverečná práca ?

Radi Vám s tým pomôžeme

Nezáväzná objednávka

Podobné články na blogu

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy
26.05.2022

Bakalárska práca z informatiky a tipy na originálne témy

V dnešnom článku sme si pre vás pripravili množstvo zaujímavých tipov na témy bakalárskej práce z odboru informatika. Ak chcete trochu vyst…

Čítať viac
Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu
19.05.2022

Tipy na témy zo psychológie pre bakalársku prácu

Ak patríte medzi študentov psychológie, koncom druhého ročníka bakalárskeho štúdia vás bude čakať rozhodovanie pri výbere t…

Čítať viac
Bakalárska práca o sociálnej práci
12.05.2022

Bakalárska práca o sociálnej práci

Študujete sociálnu prácu na vysokej škole a prišli ste do štádia, kedy si máte vybrať tému vašej bakalárky? Toto…

Čítať viac