Prihlásiť

Predhovor a úvod v diplomovej práci

Predhovor a úvod v diplomovej práci

Každá záverečná práca má presne danú štruktúru, ktorú rozhodne nemeňte. Inak môžete o jej úspešnej obhajobe iba snívať. Čím teda každá bakalárka začína? No predsa úvodom, niekedy dokonca aj predhovorom.

Čo sa má nachádzať v predhovore a čo zasa v úvode? Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Poznáte dôležité záchytné body úvodu či predhovoru? Ak nie, nič to. My vám poradíme, a nielen s tým. Pokojne sa na nás obráťte aj s inými ťažkosťami spojenými s písaním záverečných či iných prác.

Predhovor v bakalárskej práci

Na začiatok je dobré povedať, že predhovor patrí k nepovinným častiam bakalárky. A práve preto Vám ho rozhodne napísať odporúčame. Vďaka dobre napísanému predhovoru môžete pri posudku aj obhajobe získať cenné body navyše, ale pozor na jeho formu, rozsah aj obsah. Predhovor sa štandardne píše na jednu normostranu. Zvykne byť označovaný aj ako menší úvod k záverečnej práci. Cieľom predhovoru však nie je odborná charakteristika témy, ani rozpisovanie sa o jednotlivých kapitolách danej práce. Skôr v ňom ide o objasnenie pohnútok, ktoré Vás viedli k voľbe danej témy či spomenutie iných zaujímavých okolností súvisiacich s Vašou bakalárkou.

Úvod bakalárskej práce

Teoretická časť každej záverečnej práce, a teda aj bakalárskej, začína práve úvodom. Úvod už povinný je, takže si dajte záležať. Čo všetko by mal obsahovať?

V prvom rade vysvetlite, akú tému ste si zvolili pre spracovanie Vašej bakalárky a tiež čo Vás k tomu viedlo. V krátkosti popíšte, čomu sa budete v jednotlivých kapitolách a podkapitolách venovať. V úvode bakalárky môžete spomenúť aj bibliografické zdroje, z ktorých ste pri tvorbe práce čerpali a ktoré tvorili základ pre spracovanie teoretickej časti bakalárky. V prípade, že Vaša bakalárka obsahuje aj praktickú časť, v úvode popíšte, čo je predmetom a cieľom Vášho skúmania a tiež, akou formou budete váš výskum realizovať.

Najdôležitejšie je však stručne a jasne vysvetliť, aký je hlavný cieľ bakalárskej práce a tiež spomenúť jej čiastkové ciele, ktorých splnenie je predpokladom na dosiahnutie hlavného cieľa.

Ešte praktická rada na záver: Úvod sa nečísluje.

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac