Prihlásiť

Preddiplomová prax - Kde ju je najlepšie absolvovať?

Preddiplomová prax - Kde ju je najlepšie absolvovať?

Vedeli ste, že preddiplomová prax je povinnosťou na mnohých školách?  Ak ste s tým doposiaľ nerátali, je najvyšší čas dobre sa porozhliadnuť a popremýšľať, inak môže pred koncom vášho štúdia nastať veľký problém. S tým vám síce nepomôžeme, no pri písaní záverečnej práce sa nás pokojne obráťte.

Kde a podľa čoho vlastne hľadať vhodnú spoločnosť na praxovanie?

Zmysel preddiplomovej praxe

Poviete si: „Akoby toho nebolo dosť aj bez nejakej povinnej školskej praxe!“ A my s vami aj súhlasíme, ale čo z toho, keď osnovy a študijný plán nepustia. Preto namiesto zbytočných otázok a reptania riešte to podstatné: Kde praxovať?!

Ešte pred daným rozhodnutím je však fajn čo-to si k preddiplomovej praxi povedať, teda napísať... Cieľom odbornej praxe študenta je nadobudnúť a rozšíriť si získané teoretické a praktické poznatky a vedomosti z problematiky príslušného študijného odboru študentov za účelom úspešného vypracovania a následnej obhajoby diplomovej práce. Trochu komplikované, ale veríme, že každému vcelku jasné. Mnohé fakulty majú vytvorený špecifický predmet – tzv. odborná/preddiplomová prax sa nazýva, ktorý sa vyhodnotí na základe potvrdenia o absolvovaní praxe.

Kde praxovať?

Nakoľko mnohé školy sa o svojich študentov starajú aj v tomto ohľade, za praxou netreba chodiť ďaleko. Príslušná fakulta ju študentovi zabezpečí a aby boli veci na poriadku, dokonca sa pri tejto príležitosti podpisuje dohoda o odbornej praxi študenta. Z nej obom zmluvným stranám, teda škole i študentovi plynú presne stanovené podmienky, doba trvania praxe, prípadne ďalšie dôležité náležitosti.

Je zrejmé, že každý by mal prednostne praxovať v odvetví súvisiacom s predmetom štúdia, aby si svoje teoretické znalosti nadobudnuté behom štúdia mohol vyskúšať aj v realite (napriek tomu nie vždy to tak aj je).

Mnohé fakulty majú povinnú odbornú prax trvajúcu cca 2 týždne (respektíve minimálne  20 hodín týždenne), ktorú musia študenti  absolvovať do konca bakalárskeho štúdia, a to všetci bez výnimky (interní i externí študenti). Ako uvádzajú stránky mnohých slovenských univerzít, prax, respektíve stáž sa realizuje prostredníctvom aktívneho zapojenia študenta do činnosti pracoviska, ktorého náplň korešponduje s obsahom konkrétneho študijného programu.

A i keď sa vám možno teraz zdá, že riešenie nejakej praxe či bezplatnej stáže je len stratou vášho drahocenného vysokoškolského času, nemýľte sa. Iba škola, vrámci ktorej si máte možnosť aj reálne, teda v praxi vyskúšať všetko naučené, má skutočný zmysel. Nech po jej absolvovaní nie ste len ďalší teoretik bez praxe, ale absolvent použiteľný v pracovnom kolotoči.

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac