Prihlásiť

O abstrakte v bakalárke

Všetko podstatné o abstrakte v bakalárskej práci.

O abstrakte v bakalárke

Chystáte sa na písanie bakalárskej práce? Vyberáte tému, zháňate prvé materiály a preverujete dostupnosť odbornej literatúry, no najmä si ujasňujete, čo všetko by taká bakalárka mala obsahovať. Okrem iného aj abstrakt, o ktorom si dnes niečo povieme a vysvetlíme, čo to vlastne je.

Definícia a cieľ abstraktu

Čo to ten abstrakt je? Definícia znie: Abstrakt je krátka, výstižná charakteristika obsahu práce. Abstrakt v bakalárke či inej záverečnej práci teda slúži na stručné a výstižné oboznámenie čitateľa o obsahu danej práce. Zväčša je napísaný v dvoch jazykoch, v slovenčine a jednej cudzej reči. Cudzojazyčná verzia síce nebýva povinná, ale väčšina študentov ju uvádza. Obe jazykové verzie abstraktu sa nachádzajú pod sebou ako odseky, zvyčajne na jednej strane.

V abstrakte sa taktiež uvádzajú kľúčové slová, ktorými zhrnieme tému, ktorej sa naša bakalárska práca venuje. V prípade, že si necháte vypracovať podklady k vašej záverečnej práci, radi Vám pomôžeme aj s abstraktom.

Ako na abstrakt?

Abstrakt, ktorý je, ako už bolo vyššie spomenuté, stručným vyjadrením o zameraní a cieli záverečnej práce, sa zvyčajne nachádza na úvodných stranách danej práce. Mal by nasledovať za čestným prehlásením. Pokiaľ ide o rozsah abstraktu, venujte mu jednu normostranu, abstrakt bakalárskej práce má zhruba 70 slov.

Dôležité je, aby bolo každému, kto si danú prácu pozrie, z abstraktu hneď jasné, akej téme sa záverečná práca venuje a tiež, čo je cieľom práce.

A teraz k forme. Abstrakt bakalárky by mal obsahovať nasledovné informácie, ktoré uvádzajte v poradí pod sebou ako jeden odsek:

·         meno a priezvisko študenta

·         názov bakalárskej práce

·         typ záverečnej práce

·         názov vysokej školy

·         katedra, kde pôsobí školiteľ Vašej práce

·         meno, priezvisko a tituly Vášho školiteľa

·         miesto a rok vypracovania bakalárskej práce

·         počet strán bakalárskej práce

·         niekoľko hlavných kľúčových slov

·         stručný popis záverečnej práce

V prípade, že si necháte vypracovať podklady k Vašej záverečnej práci, radi Vám pomôžeme aj s abstraktom.

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac