Prihlásiť

Ktoré okruhy sú najnáročnejšie pri písaní diplomovej práce?

Niektoré časti práce sú ťažšie ako iné. S ktorými majú študenti najväčšie problémy?

Ktoré okruhy sú najnáročnejšie pri písaní diplomovej práce?

Každá diplomová práca by mala obsahovať určité okruhy, ktoré sú však často veľmi komplikované a študenti s nimi mávajú problémy. V nasledujúcom článku sa na tieto okruhy pozrieme a vždy si navrhneme, ako ich prekonať.

Teoretické kapitoly

Teória je často nudná a hlavne ťažko uchopiteľná. Nech už vypracovávate akúkoľvek tému vašej záverečnej práce, budete potrebovať napísať aspoň jednu kapitolu, kde opíšete teoretické myšlienky majstrov v odbore a vedcov, ktorí tento jav skúmali pred vami.

 

Riešenie: Opýtajte sa vedúceho vašej práce. Školiteľ je nosným pilierom teoretických znalostí. Odkáže vás na články od vedcov, ktoré čítal on a pripomenie vám odseky v skriptách, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť celú teóriu a následne ju vlastnými slovami pretaviť do práce.

Metodologické kapitoly

Metodológia je druhá najťažšia časť práce. Musíte detailne opísať postupy, akými ste postupovali vy a iní výskumníci pri vašej vedeckej práci. Riešenie je však veľmi jednoduché.

 

Riešenie: Jednoducho opíšte vašu prácu krok po kroku. Ako ste získavali údaje, ako ste s nimi pracovali, podľa akých rovníc a pravidiel ste počítali, aké výsledky vám vyšli, s akými výsledkami ich porovnávate, aké z toho vyvodzujete závery.

Zoznamy zdrojov

Naplniť zoznam použitej literatúry je nočnou morou každého študenta. 100 relevantných zdrojov je skutočne veľa. Kde tieto zdroje vziať?

 

Riešenie: Použite internetové zdroje. Na Google Scholar nájdete stovky vedeckých prác, ktoré môžete citovať (často stačí ocitovať abstrakt), sú relevantné, od známych autorov a váš zoznam s nimi ešte viac skvalitníte.

Povinné kapitoly

Abstrakt, predhovor, úvod, resumé, záver. Všetky sa zdajú byť rovnaké. Ako sa dostať cez tieto nudné a nič nehovoriace kapitoly?


Riešenie: Požičajte si dobré diplomové práce zo školskej knižnice a pozrite sa, ako ich napísali iní študenti. Následne ich postupy pri opisovaní týchto kapitol len pretavíte do vašej témy.

 

S nami zvládnete každú tému diplomovej práce

Potrebujete pomôcť s podkladmi pre diplomovku? Pomôžeme Vám s prípravou kvalitných podkladov.

Podklady pre diplomové práce

Podobné články na blogu

Neviete, ako začať písať diplomovú prácu?
12.04.2019

Neviete, ako začať písať diplomovú prácu?

Diplomová práca si podobne ako iné zadania vyžaduje obrovskú dávku času a energie. Ako aj pri iných úlohách je najzložitejšia ú…

Čítať viac
Aké mimoškolské aktivity vám môžu pomôcť?
28.03.2019

Aké mimoškolské aktivity vám môžu pomôcť?

Trávenie voľného času mimo školy nemusí byť nutne v klube alebo v pivárni, či na izbe u spolužiakov. Pokojne môžete čas na vysokej škole využiť aj…

Čítať viac
Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac