Ktoré okruhy sú najnáročnejšie pri písaní diplomovej práce?

Niektoré časti práce sú ťažšie ako iné. S ktorými majú študenti najväčšie problémy?

Ktoré okruhy sú najnáročnejšie pri písaní diplomovej práce?

Každá diplomová práca by mala obsahovať určité okruhy, ktoré sú však často veľmi komplikované a študenti s nimi mávajú problémy. V nasledujúcom článku sa na tieto okruhy pozrieme a vždy si navrhneme, ako ich prekonať.

Teoretické kapitoly

Teória je často nudná a hlavne ťažko uchopiteľná. Nech už vypracovávate akúkoľvek tému vašej záverečnej práce, budete potrebovať napísať aspoň jednu kapitolu, kde opíšete teoretické myšlienky majstrov v odbore a vedcov, ktorí tento jav skúmali pred vami.

 

Riešenie: Opýtajte sa vedúceho vašej práce. Školiteľ je nosným pilierom teoretických znalostí. Odkáže vás na články od vedcov, ktoré čítal on a pripomenie vám odseky v skriptách, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť celú teóriu a následne ju vlastnými slovami pretaviť do práce.

Metodologické kapitoly

Metodológia je druhá najťažšia časť práce. Musíte detailne opísať postupy, akými ste postupovali vy a iní výskumníci pri vašej vedeckej práci. Riešenie je však veľmi jednoduché.

 

Riešenie: Jednoducho opíšte vašu prácu krok po kroku. Ako ste získavali údaje, ako ste s nimi pracovali, podľa akých rovníc a pravidiel ste počítali, aké výsledky vám vyšli, s akými výsledkami ich porovnávate, aké z toho vyvodzujete závery.

Zoznamy zdrojov

Naplniť zoznam použitej literatúry je nočnou morou každého študenta. 100 relevantných zdrojov je skutočne veľa. Kde tieto zdroje vziať?

 

Riešenie: Použite internetové zdroje. Na Google Scholar nájdete stovky vedeckých prác, ktoré môžete citovať (často stačí ocitovať abstrakt), sú relevantné, od známych autorov a váš zoznam s nimi ešte viac skvalitníte.

Povinné kapitoly

Abstrakt, predhovor, úvod, resumé, záver. Všetky sa zdajú byť rovnaké. Ako sa dostať cez tieto nudné a nič nehovoriace kapitoly?


Riešenie: Požičajte si dobré diplomové práce zo školskej knižnice a pozrite sa, ako ich napísali iní študenti. Následne ich postupy pri opisovaní týchto kapitol len pretavíte do vašej témy.