Diplomovka na kľúč: Áno/nie?

Vyhľadať pri písaní diplomovej práce pomoc profesionálov? Názory sa rôznia...

Diplomovka na kľúč: Áno/nie?

So záverečnými prácami, ktoré si nepíšu sami študenti, ale urobia to za nich profesionáli, ktorí sa na to špecializujú, sa akoby roztrhlo vrece. A pravdaže, kým niekto si túto možnosť pochvaľuje, iným to poriadne dvíha adrenalín.

Čo vy a váš názor na diplomovku na kľúč? Áno alebo nikdy?                                                                                        

Vysokoškolské práce na objednávku

Takéto práce sú tu a mnohí študenti o ne javia záujem. Taká je realita. Pritom rozhodne nejde o lacnú záležitosť, sumy za kompletné vyhotovenie záverečnej práce sa odvíjajú od viacerých faktorov, avšak priemerne vás to u žiadnej profi firmy, ktorá sa na to špecializuje, nevyjde lacnejšie, ako na niekoľko stoviek eur.

Napriek tomu to niektorým študentom stojí za to, neraz aj kvôli pracovnej vyťaženosti (ak študujú externe), no nájdu sa aj „pohoďáci“, ktorým sa skrátka do písania diplmovky vôbec nechce. A tak radšej zaplatia.                                  

Písanie diplomovky na kľúč: Etické-neetické?

V prvom rade je treba povedať, že dohoda o vypracovaní záverečnej práce, či už celej alebo jej časti či podkladov k nej, je zmluvne podchytená a obe strany, ako vypracovávateľ, tak objednávateľ sa v nej zaväzujú k diskrétnosti.

Otázka etiky je v tomto prípade veľmi citlivá vec, podobne ako dôvody, prečo sa niekto odhodlá nechať si za nemalé peniaze vypomôcť s tvorbou diplomovej práce.

Občas skutočne niet inej možnosti, len si nechať poradiť či pomôcť a ak je to cenná rada skúsených profesionálov v danom odbore, je to veľká výhoda. Niekedy postačí pomoc s vypracovaním podkladov a ďalej sa už študent posúva sám, inokedy ide o konzultácie k niektorej časti diplomovej či bakalárskej práce. Možností pomoci je mnoho, je na každom, pre čo sa rozhodne a či vôbec.

Je preto fér, brať diplomovku na kľúč skôr ako jednu z možností, ktorú využiť môžete, ale nemusíte…