Prihlásiť

Diplomovka a teória v nej: Buďte obozretní!

Na čo si dať pri tvorbe teórie v diplomovke pozor?

Diplomovka a teória v nej: Buďte obozretní!

Teória v diplomovej práci musí byť. Čo na tom, že je to celkom otrava a nikto ani veľmi nevie, ako na ňu. Ako teda na ňu, správne a bez čo najmenších stresov? Vysvetlíme, pomôžeme...

Zložky teoretickej časti diplomovky

Podotýkame, že ide o povinné časti diplomovej práce, preto ich rozhodne neopomeňte, ani jednu z nich a dôsledne si naštudujte, čo všetko by mali obsahovať aj ako ich správne, obsahovo i formálne, napísať. Sú nimi úvod, jadro, záver, resumézoznam bibliografie.

Ako na úvod, jadro a záver v diplomovej práci   

Úvod: Primárnou úlohou úvodu v bakalárke aj diplomovke je v krátkosti, no výstižne pomenovať tému danej práce, jej ciele,  ako aj popísať dôvody, prečo práve táto téma. Rovnako tak je dobré spomenúť empirickú časť Vašej diplomovky, jej obsah, predmet aj ciele výskumu.

Jadro diplomovej práce: Je ústrednou, nosnou časťou každej diplomovej práce, a preto je veľmi dôležité napísať ho v súlade s príslušnými normami, ale rovnako tak originálne a s vlastným prínosom.

Pri písaní jadra je podstatné členenie na kapitoly, podkapitoly a oddiely. Nezabudnite na to, že každá nová kapitola sa začína na novej strane!

Záver: Ide v ňom predovšetkým o zhrnutie získaných poznakov aj výsledkov, ako aj o celkové zhodnotenie, či ste boli pri tvorbe práce úspešní a podarilo sa Vám naplniť stanovený hlavný cieľ.

Bez resumé a zoznamu bibliografie diplomovku nedáte 

Možno by ste aj dali, ale zrejme by Vám to neprešlo pri jej obhajobe.

Takže, zapamätajte si, že aj resumé je súčasťou teórie diplomovej práce a ide o zhrnutie, resp. stručné zhodnotenie primárnej idey  aj dosiahnutie/nedosiahnutie cieľa Vašej diplomovej práce.

Zoznam bibliografie použitej pri tvorbe diplomovej práce zasa obsahuje všetky použité bibliografické zdroje, ktoré ste parafrázovali alebo doslovne citovali. Uvádzať sa má vždy v
v abecednom poradí
, pričom začínajte menom autora, nasleduje rok vzniku publikácie, názov publikácie, mesto vydania publikácie, vydavateľstvo, rok vydania, počet strán a ISBN.

Áno, teória v diplomovke nebude ani po prečítaní nášho článku pre nikoho zábavnejšia či jednoduchšia, ale aspoň sa Vám budú zdať jej zložky o čosi zrozumiteľnejšie a predovšetkým, je to skrátka nutnosť, tak to tak aj berte.

Všetci si tým prešli a väčšina to aj zvládla, tak prečo nie Vy? Navyše, sme tu ešte my a náš tím odborníkov na záverečné práce, takže keby niečo, píšte, radi odpovieme a poradíme.

 

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac