Cieľ diplomovej práce: Stanovte si ho včas

Diplomová práca si vyžaduje veľa času, pevné nervy a poctivý prístup. Nemožno zabudnúť na žiaden detail, cieľ diplomovky nevynímajúc.

Cieľ diplomovej práce: Stanovte si ho včas

O tom, aký je cieľ diplomovky dôležitý, sa už popísalo celkom dosť. A napriek tomu sa každý rok u nejedného študenta opakuje tá istá situácia: Pri písaní záverečnej práce, či už ide o bakalárku alebo diplomovku, isté veci podcenia. Medzi nimi aj včasné stanovenie jej cieľa.

Ako a kedy si je ho treba zadefinovať, aby sme zvládli napísať diplomovú prácu včas a tak, ako sa má? Poradíme, pomôžeme, a nielen s tým.

Čo je cieľom diplomovej práce?

Cieľom diplomovej práce je dokázať, či a ako viete nadobudnuté vedomosti analyzovať, no zároveň zhodnotiť na základe vlastného úsudku. Už v momente, kedy si zvolíte tému Vašej diplomovky, je dobré uvažovať aj o tom, čo ňou vlastne chcete „povedať“. Čo budete dokazovať, vyvracať, ako pri tom budete postupovať... Toto všetko je vlastne cieľom záverečnej práce.

Základom je poznať problematiku diplomovky

Bez toho, aby ste poznali, respektíve sa aspoň trochu orientovali v danej problematike, to však nepôjde. Ako inak si dokážete stanoviť jasný cieľ práce a následne ho aj systematicky, na adekvátnej odbornej úrovni aj rozvinúť a spracovať?  

Cieľ každej diplomovky by mal skrátka presne, výstižne a stručne pomenovať tému, problém, ktorému sa budete v práci venovať a tiež opísať predmet jeho riešenia.

Teoretická verzus praktická časť diplomovej práce

Pozor na rozdielny prístup v teoretickej a praktickej časti záverečnej práce! Zatiaľ čo v teoretickej časti čerpáme predovšetkým z informačných, teoretických zdrojov, praktická časť je viac menej o nás a našich vedomostiach a schopnostiach danú problematiku spracovať. Teória je vždy „len“ akýmsi východiskom pre prax, resp. stabilným základom, o ktorý sa môžeme, presnejšie mali by sme sa oň pri empirickej časti oprieť.

Hlavný cieľ a ciele čiastkové

Cieľom každej praktickej časti diplomovej práci je dokázať, prípadne vyvrátiť eóriu. Je dôležité, okrem hlavného cieľa, stanoviť aj ciele čiastkové, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa.

Na cieľ Vašej diplomovky preto myslite od samého začiatku a okrem toho, že v ňom budete mať Vy sami jasno, ho aj spomeňte v jadre práce, no tiež v úvode i v závere diplomovky. Práve v závere je potrebné sa vyjadriť k tomu, či sa Vám podarilo alebo nepodarilo Váš cieľ aj dosiahnuť.