Prihlásiť

Bakalárka: Aká by rozhodne nemala byť?

O najčastejších chybách, ktoré robíme pri tvorbe bakalárskej práce.

Bakalárka: Aká by rozhodne nemala byť?

Niečo viac o tom, čo pri písaní bakalárky nerobiť a tiež, ako sa týmto najčastejším chybám a omylom úspešne vyhnúť...         

Nevhodná téma a nedostatok literatúry

Téma, téma, dobrá téma. Toľkokrát omieľané, a predsa stále dookola robia študenti túto chybu. Zvolia si nesprávnu tému. Pri výbere témy Vašej bakalárky teda zohľadujte najmä to, aký je Váš vzťah k danej problematike. Nie to, čo povedali spolužiaci, čo radí školiteľ, na čo odkazuje internet... S dobrou témou Vás bude tvorba bakalárky vlastne celkom baviť, možno až tak, že sa po jej dopísaní budete tešiť na tvorbu diplomovky.

Rovnako tak je veľmi dôležité vedieť, o čom píšeme.  Ideálne, ak si ešte pred výberom sympatickej témy naštudujeme všetko dostupné, čo s ňou súvisí a tiež odporúčame zdokumentovať si súčasný stav výskumov vrámci vybranej problematiky.

Bakalárka by teda určite nemala byť písaná na tému, ktorej sa vôbec nerozumieme, nebaví nás a ani netušíme, či je k nej dostatok relevantných informácií a zdrojov.

Bez osnovy ďaleko nezájdete...

S osnovou to pôjde všetko ľahšie, bez nej naopak ako v lete na lyžiach. Iba s dobrou osnovou totiž nestratíme cieľ práce, z očí ani z mysle, takže rozhodne odporúčame načrtnúť si celkom na úvod základné ciele výskumu, aj čo sledujeme danou prácou.

A keď už si to všetko pekne krásne spíšeme, neodbočujme. Od témy, ani od cieľov bakalárskej práce. Stanovte si celkom presne, čo je prvoradým cieľom Vašej bakalárky a držte sa toho. 

A na čo si ešte pri písaní bakalárky dať pozor?

Citácie, citácie a ešte raz citácie. Dajte si však pozor na adekvátnu podobu citácií,  správne zoradenie zoznamu použitej literatúry, ako aj na iné zdroje, z ktorých ste pri tvorbe práce čerpali. Členovia komisie pri obhajobách si na to dosť potrpia.

Ako aj na dobrú formálnu úpravu bakalárky. Myslite na to, že aj tá najlepšia, najoriginálnejšia bakalárka stratí lesk aj plusové body, ak je text v nej neupravený, nezarovnaný či neprehľadný. Nezabudnite na zarovnávanie do bloku, členenie na odstavce, nadpisy a jednotný štýl (písmo, riadkovanie...).

Na záver ešte čo-to k internetovým zdrojom. Tu buďte pozorní aj pre toto:

- informácie na internete často nemajú takú hodnotu, aby boli považované za dostatočne odborné, Wikipédiu nevynímajúc.

- aj na texty na internete sa vzťahuje autorský zákon, takže pokiaľ sa z nich rozhodnete čerpať, nezabudnite ich správne odcitovať a zaradiť do zoznamu literatúry.

Snáď sme Vás aspoň trochu usmernili a pomohli vyhnúť sa veľmi častým chybám pri písaní bakalárok. A ak celkom nie, sme tu, tak sa pýtajte na všetko, čo Vás zaujíma.

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac