3 znaky, že je záverečná práca zlá

Ako zistíte, že je vaša práca zlá?

3 znaky, že je záverečná práca zlá

Idete na konzultáciu alebo na záverečnú obhajobu vašej diplomovej práce a bojíte sa toho, čo vám povie školiteľ alebo komisia? Nezúfajte, pozrite sa na 3 najčastejšie znaky, ktoré nám indikujú, že je naša práca zlá a že potrebuje úpravu.

Formátovanie

Formátovanie je veľmi dôležité. Ide najmä o to, aký prvý dojem vaša präca spraví. Ak ju hneď po otvorení školiteľ má chuť zavrieť, zrejme je niečo zle. Na čo si treba dať pozor?

 

Správne naformátovaná práca musí mať rozdelené nadpisy podľa úrovne, jeden font písma, uhladené stránkovanie, prehľadný obsah, zarovnanie textu do bloku a ideálne aj dodržanú štruktúru kapitol.

Málo relevantnej literatúry

Záverečná práca by nemala byť len kompilátom iných prác. Mala by ukazovať hlavne váš vlastný výskum a poznatky. Tie však musia byť reálne podložené teoretickým základom, ktorý nájdeme v iných prácach autorov, ktorí sa danej téme venujú.

 

Nevynechajte odborné články, debaty, zahraničnú literatúru a pokojne použite ako zdroj aj odkaz na videoprednášku, z ktorej ste vaše informácie získali.

Všetky formálne časti

Úvodná strana, titulná strana, poďakovanie, abstrakt, abstrakt v cudzom jazyku, predslov, obsah, úvod, jadro práce, záver a mnohé ďalšie. Zistite si, aké formálne časti práce vyžaduje vaša katedra podľa aktuálnej smernice rektora a dodržte ich.

 

Okrem toho, že dodržíte všetky povinné časti práce, získate aj pár desiatok strán navyše, čo môže byť výhodné najmä v prípade, že naháňate znaky a slová.