Ako to funguje

spracovanie podkladov pre diplomové práce a iné záverečné práce

Ako funguje vypracovanie podkladov pre záverečné práce?

 

1. Objednávka

Ak ste sa rozhodli pre vypracovanie podkladov diplomovej práce alebo inej záverečnej práce, vyplňte prosím SVOJU PREDBEŽNÚ POŽIADAVKU, ktorá je nezáväzná až do chvíle vzniku Záväznej objednávky. Do pár minút dostanete na email potvrdenie o jej úspešnom zadaní. Ak email nedostanete, skontrolujte si spam. Tento email potrebujete obdržať.

 

2. Naša odpoveď

Po obdržaní Vašej predbežnej objednávky Vám zašleme automaticky cenovú ponuku od jedného alebo viacerých spracovateľov, ako aj informácie o ďalšom postupe. Tu je náš orientačný cenník za vypracovanie podkladov.

 

3. Výber spracovateľa

Ak súhlasíte s našimi podmienkami a postupmi pri poskytovaní našich služieb, môžete si vybrať niektorého z našich spracovateľov. Návod na jej potvrdenie nájdete v emaile s cenovou ponukou.

 

4. Záväzná objednávka

Záväznú objednávku vytvoríte v systéme, výberom niektorého z našich spracovateľov. Dostanete na email podklady k úhrade.

 

5. Informácie o komunikácii so spracovateľom

So spracovateľom budete môcť komunikovať písomne u nás na stránke počas celej doby vypracovania podkladov. Môžete mu poslať aj súbory, ktoré si prajete zapracovať.

 

6. Možnosť platby po častiach 

Štandardne vypracovanie podkladov diplomovej práce rozdeľujeme na 4 splátky, ktoré predstavujú jednotlivé fázy objednávky: 1. fáza, 2. fáza, 3. fáza a 4. fáza. Platby za jednotlivé fázy sú vo výške 15%, 30%, 30% a 25% celkovej sumy. Pred začatím každej z fáz Vás vyzveme na úhradu a potom môže spracovateľ začať pracovať. Termíny si so spracovateľom dohodnite vopred. Všetky podrobnosti Vašej objednávky vždy uvidíte po prhlísení do nášho systému.

 

7. Záručná doba

Po odovzdaní podkladov záverečnej práce Vám zapracujeme akékoľvek pripomienky do práce bezplatne, ak sa pripomienky týkajú práce, súvisia s témou a dohodnutými podmienkami v objednávke.

Už ste sa rozhodli pre vypracovanie podkladov diplomovej práce?

Ak áno, tak vyplnením elektronického formulára s predbežnou objednávkou si vyžiadajte našu cenovú ponuku. Ak s ňou budete súhlasiť, tak sa dohodneme na podmienkach vypracovania podkladov Vašej záverečnej práce.

Objednávka - vypracovanie podkladov záverečnej práce