Prihlásiť

Rozsah jednotlivých častí diplomovej práce

Rozsah jednotlivých častí diplomovej práce

Čaká Vás tvorba záverečnej práce? Ste na to pripravení? A nemyslíme len psychicky, ale tiež vedomostne. Máte predstavu, aký rozsah by mala mať Vaša diplomovka, respektíve jej jednotlivé časti? Ak si nie ste celkom istí, nič to, my to vieme a radi Vám poradíme.

Rozsah diplomovej práce

Ako všetko v diplomovke, aj jej rozsah je pevne daný a nemenný. A preto majte na pamäti, že je potrebné napísať minimálne 50 strán a maximálne 70 strán originálneho textu odborného rázu, všetko v závislosti od požiadaviek príslušnej fakulty. Nepleťte si to s rozsahom bakalárskej práce, ten je nižší - od 30 do 40 strán.

Pozor tiež na to, aby ste si nepoplietli celkový počet strán s rozsahom práce, to nie je celkom totožné. Do rozsahu práce sa totiž počíta aj úvod, hlavný text, záver a zoznam použitej literatúry.

Myslite aj na to, že nemá zmysel rozsah umelo zväčšovať napríklad tým, že budete zbytočne vynechávať riadky či zvolíte väčšiu veľkosť písma. Diplomovú prácu píšeme vždy v bloku, a teda nevynechávame riadky! A pokiaľ ide o veľkosť, typ písma a riadkovanie, tiež je univerzálne a neodporúča sa experimentovať. Používame riadkovanie 1,5, a to v celej práci, veľkosť písma 12 a nič nepokazíte štandardným typom písma Times New Roman.

Správne členenie diplomovky

Ako isto viete, každá diplomová práca musí obsahovať základné časti, t.j. úvodnú časť, hlavnú textovú časť (jadro), prílohy (nepovinné) a záverečnú časť (nepovinné).

Úvod práce, kde načrtneme problém, ktorému sa budeme v diplomovke venovať a tiež osobnú motiváciu, prečo sme si zvolili práve túto tému má zvyčajne 1,5 strany.

Pokiaľ ide o jadro, ktoré je najrozsiahlejšou časťou diplomovky, skladá sa z kapitol a podkapitol a malo by tvoriť zhruba jednu tretinu rozsahu celej práce. Je dobré vedieť, že pod každým nadpisom kapitoly a podkapitoly musí byť vynechaný riadok a pod názvom kapitoly sa píše aj krátky úvod, tzv. vstup do kapitoly. Nikdy preto nezačínajte hneď názvom podkapitoly a nezabudnite ani na prechod na nasledujúcu podkapitolu či kapitolu - vložením spojovacieho textu.

Každá nová kapitola (ale nie podkapitola) musí byť na novej strane. Neuľahčujte si prácu tým, že budete vytvárať príliš krátke kapitoly a podkapitoly.

Ešte, čo sa stránkovania práce týka, prácu stránkujte od druhej strany úvodu, ak je úvod na jednej strane (čo sa však veľmi neodporúča), tak sa stránkuje od 1. kapitoly.

Všetky prílohy, t.j. obrázky, grafy či tabuľky sa číslujú postupne podľa toho, ako sú uvádzané v texte.

A na koniec prichádza záver práce, ktorý je dôležitým zhrnutím našich výsledkov a zistení a nemal by byť kratší ako dve strany.

Podobné články na blogu

Už máte premyslené, čo po škole?
19.03.2019

Už máte premyslené, čo po škole?

Študenti si často neuvedomujú, že po piatich rokoch plných voľnosti, štúdia, parties a odpočinku príde krutá realita, ktorá sa s nimi bude…

Čítať viac
Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?
12.03.2019

Školské knižnice: Aké poklady v nich nájdete?

Veľké množstvo študentov mimoriadne podceňuje silu, ktorú v sebe skrývajú univerzitné knižnice. Je to však veľká škoda. Vďaka nim by…

Čítať viac
11.03.2019

Začnite letný semester s týmito zásadami

Skúškové je fuč a je na čase vhupnúť pevnými nohami do letného semestra. Z akých chýb sa treba poučiť a čo treba robiť, aby bol letný…

Čítať viac