Pracujeme v súlade s predpismi o GDPR

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, zachádzame s Vašimi osobnými údajmi striktne v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. 

  Čítať viac

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Prihlásiť

Dotazník a diplomová práca

Dotazník a diplomová práca

Výskum a dotazník sú dve rozdielne veci. Čo sa dá zistiť dotazníkom a ako ho správne urobiť, viete to? Ak nie, nič to, vysvetlíme základný rozdiel a ukážeme Vám aj vzor dotazníka. V prípade ďalších otázok sa na nás pokojne obráťte.

Dotazník v diplomovej práci

Dotazník je jedna z najviac používaných metód získavania informácií a údajov vrámci vypracovania praktickej časti diplomovej práce. Zvyčajne sa skladá z úvodnej časti, v ktorej autor osloví respondentov a v stručnosti opíše cieľ jeho výskumu, respektíve objasní, na čo budú ich odpovede použité.

Podstatou dotazníka sú však otázky zamerané na tému diplomovky, na jav, ktorý skúma. Otázky môžu byť buď otvorené alebo zatvorené, prípadne ide o kombináciu týchto dvoch typov otázok. Dbajte na to, aby boli otázky formulované zrozumiteľne, nech ich respondenti pochopia správne. Otázky je preto nevyhnutné prispôsobiť danej vzorke opýtaných.

Výskum v záverečnej práci

Výskum a dotazník nie je vôbec to isté. Kým dotazník pozostáva z istého počtu otázok, ktorých cieľom je získať odpovede od vybranej vzorky respondentov a na základe nich tak môcť skúmaný jav v diplomovej práci vyvrátiť či potvrdiť, výskum je často zložitejšou činnosťou. Nie vždy sa totiž diplomová práca zaoberá problematikou, ktorú je možné jednoducho, t.j. kvantitatívne vyhodnotiť. Niekedy je potrebné ísť viac do hĺbky, musíme skúmať. Výskumné otázky sú preto kladené inak. Autor práce tu pracuje s omnoho širším spektrom názorov, čo mu poskytne aj viac relevantných odpovedí.

 

Vzor dotazníka

Milí respondenti,

rada by som Vás oslovila s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Vopred Vám ďakujem za Váš čas a úprimné odpovede.

Všetky informácie budú použité výhradne pre účely danej diplomovej práce a nebudú nijakým spôsobom zneužité.

Poznámky k vypĺňaniu dotazníka:

- Vami zvolenú odpoveď zakrúžkujte, v prípade elektronického vypĺňania zvýraznite tučným písmom alebo červenou farbou

- Pri otázkach, ktoré ponúkajú viac správnych odpovedí, zakrúžkujte všetky, ktoré Vám budú vyhovovať

- Ak nie sú dané možnosti odpovede, prosím Vás o stručnú odpoveď červenou farbou

- Otázky, ku ktorým sa neviete vyjadriť, preškrtnite alebo preskočte

- Vyplnený dotazník môžete odoslať elektronickou poštou na adresu: ...

Všeobecné údaje:

1. Pohlavie:                                             a) žena                          b) muž

2. Vek:                                                    a) 16 - 20                       b) 21 - 31

                                                              c) 31 - 40                       d) 41 - 61

                                                              e) 61 - 81                       f) 81 a viac

3. Vzdelanie:                                            a) základné

                                                               b) stredné odborné

                                                               c) stredné všeobecné

                                                               d) vysokoškolské

4. Bydlisko:                                              a) mesto                         b) vidiek

5. Máte v domácnosti:                               a) internet

                                                                b) televízor

                                                                c) rádio

                                                                d) denná tlač

Otázky týkajúce sa priamo témy:

6. Myslíte si, že sú médiá (televízia, rozhlas, tlač, internet) dôležitou súčasťou vášho života? Označte ich dôležitosť na stupnici od 1 do 5 ...

Podobné články na blogu

Ako napísať dobrý záver bakalárskej práce
17.07.2019

Ako napísať dobrý záver bakalárskej práce

Máte už napísanú vašu bakalársku prácu, no neviete si dať rady s dokončením jej záveru? Prečítajte si náš článok s…

Čítať viac
Ako správne pracovať s literárnymi zdrojmi v záverečnej práci?
25.06.2019

Ako správne pracovať s literárnymi zdrojmi v záverečnej práci?

V dnešnej dobe rozmáhajúcej sa komunálnej politiky sú komunálne témy záverečných vysokoškolských prác naozaj…

Čítať viac
Ako správne pracovať s literárnymi zdrojmi v záverečnej práci?
14.06.2019

Ako správne pracovať s literárnymi zdrojmi v záverečnej práci?

Pomaly dopisujete vašu záverečnú prácu a neviete si dať rady s literárnymi zdrojmi? Pozrite sa na  naše užitočné tipy a poraďte si…

Čítať viac